FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia portugalská


filozofia portugalská

- súčasť európskej filozofie; portugalská filozofia zaznamenala výrazný rozmach v 16. stor. spojený s regeneráciou scholastiky, po ktorej sa pozvoľna dostavilo nahliadnutie významu empirického vedenia. V čase protireformácie sa uplatňovala jezuitská škola z Coimbry ( Pedro de Fonesca).

------------------------
filozofia portugalská>