FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia popperova, k. r. (de crescenzo, l.)-r


filozofia Popperova, K. R. ( De Crescenzo, L.)-R

R1.
Popper je presvedčený o tom, že sa možno učiť z chýb, pretože aj chyba, ktorú skúma (ktorej sa dopustí?) človek dobrej vôle, je krokom vpred na ceste pravdy. Popper hovorí: Nedôverujte všetkým, ktorí vám ako konečný cieľ predostierajú šťastie, a nasledujte tých, ktorí vám sľubujú zlepšenie, ktoré možno dosiahnuť postupne. Popper verí v dialóg medzi ľuďmi, ktorí sú už k nemu pripravení. Pripravenosť k dialógu je základná myšlienka, ktorá je nevyhnutná pre porozumenie Popperovej filozofii. Touto pripravenosťou Popper myslí to, že každý partner dialógu musí byť pripravený korigovať niečo na svojich vlastnych predstavách, keď mu niekto iný dokáže, že nemá pravdu. Revolucionárom netreba dôverovať a reformistom treba dať prednosť. Popper sa nazdáva, že boj proti chudobe musí viesť vláda, hľadanie šťastia naopak, treba prenechať súkromnej iniciatíve. Ináč povedané, an špici má vládnuť socializmus, v základoch slobodné podnikateľstvo. ( L202;186-187)