FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia popperova, k. r.


filozofia Popperova, K. R.

- kritický racionalizmus: v našom úsilí poznať svet existuje jediný racionálny prvok, a síce kritické skúmanie našich teórií, ktoré sú iba domnienkami, predpokladmi. Niet posledných základov ľudského poznania a konania. Kritériom racionálnosti sú princípy kritickej diskusie.

-----------------------------
filozofia Popperova, K. R.>