FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia (popper, k. r.)


filozofia ( Popper, K. R.)

- má ju každý, či si to uvedomuje alebo nie. Predpokladajme, že táto naša filozofia nemá veľkú cenu. Ale jej vplyv na naše myslenie a konanie je často priamo katastrofálny. Preto je nevyhnutné, aby sme svoje filozofie kriticky skúmali. To je úloha filozofie. Tak ako každý má svoju filozofiu, tak má každý aj - obyčajne neuvedomelo - svoju teóriu poznania; mnohé sa prihovára za to, že našed teórie poznania rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú našu filozofiu.
Základnou otázkou týchto teórií poznania je: Môžeme vôbec niečo vedieť?
Odpoveď nie je pesimistická, relativistická alebo skeptická: ukazuje, že sa dokážeme učiť zo svojich chýb. Je možné, aby sme sa priblížili k pravde. To bola moja odpoveď na pesimizmus v teórii poznania. Ale mám aj odpoveď na
optimizmus v teórii poznania: isté vedenie sa nám upiera. Naše vedenie je
kritické odhadovanie; sieť hypotéz, tkanivo domnienok ( L55;39).