FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia (platonizmus stredný)


filozofia ( platonizmus stredný)

- veda o správnom konaní človeka; základná veda, ktorej úlohou je sprostredkovať človeku poznanie najvyššieho dobra. Úlohou filozofie je vyslobodzovať duše z pút tela a svojskou technikou ovládať v človeku materiálny prvok tým, čo je duchovné a nezávislé od hmoty. Najdôležitejšie je vracanie sa všetkého k bohu ako konečnému cieľu všetkého súcna i všetkého diania ( L23;133).