FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia nemecká 13. stor.


filozofia nemecká - vývoj

13. stor.
filozofia 13. stor.
filozofia nemecká 12. stor.
filozofia nemecká 14. stor.

1193/1207-1280 Albert Veľký
1250-1310/11 Dietrich Teodor z Freibe/urgu
1260-1327 Eckhart, J. = Majster Eckhart