FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia lingvistická oxfordská


filozofia lingvistická oxfordská = oxfordská škola filozofie prirodzeného jazyka

- škola alebo smer filozofie prirodzeného jazyka, ktorý sa rozvinul koncom 40-tych rokov 20. stor. v Oxforde. K jeho predstaviteľom radíme G. Ryla, Austina, Strawsona a ď. Opieral sa o názor, že filozofické problémy možno vyriešiť (alebo odstrániť) lepším porozumením jazyku, ktorý momentálne používame.