FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia lingvistická cambridgeská


filozofia lingvistická cambridgeská

- škola alebo smer filozofie prirodzeného jazyka, ktorej zakladateľom je pozdný Wittgenstein a predstaviteľmi sú najmä J. Wisdom, G. E. M. Anscombová, R. Rhees. Názory tejto školy sformuloval v 30-rokoch 20. stor. Wisdom v nadväznosti na názory obsiahnuté vo vtedy ešte neuverejnených Wittgensteinovych dielach Modrá a Hnedá kniha, Filozofická gramatika a Filozofické skúmania.