FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia kresťanská súčasná


filozofia kresťanská súčasná

- skupina náboženskofilozofických smerov súčasnej filozofie filozoficky explikujúcich alebo rozvíjajúcich významové útvary generované katolicizmom, protestantizmom a pravoslávím v druhej polovici 19. storočia a v dvadsiatom storočí. Patrí sem napríklad novotomizmus, kresťansky orientovaný existencializmus, teilhardizmus, krestansky orientovaný personalizmus, dialektická teológia a i.