FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia klasická


filozofia klasická

- filozofia novovekého racionalizmu, novovekého empirizmu, osvietenstva a nemeckého idealizmu. Klasickou filozofiou sa myslí vývinový interval rámcovaný menami F. Bacon, Descartes a Hegel.

Vyvrcholenie klasickej filozofie spadá do konca 18. stor. a 1. tretiny 19. stor.

Klasickú filozofiu zvyknú kontraponova» poklasickej filozofii alebo súčasnej filozofii (cf. L83;40 an.).

---------------------
filozofia klasická>