FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia indická poklasická


filozofia indická poklasická

- stredné obdobie vývinu indickej filozofie, ktoré nasleduje po starovekej indickej filozofii, predchádza novej a súčasnej indickej filozofii a možno ho vymedziť casovým rozmedzím 10. stor. 18. stor.

-------------------------------
filozofia indická poklasická>