FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia filozofie


filozofia filozofia

- súbor filozofických úvah o filozofii, sebareflexia filozofie, autoreflexia filozofie. Filozofia filozofie tvorí podstatnú súčas» metafilozofie.