FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia (filozofia renesančná)


filozofia ( filozofia renesančná)

- má by» autonómna, treba ju oslobodi» spod dohµadu teológie. Úlohou filozofie je pomôc» človeku sta» sa pánom a vlastníkom prírody.