FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia (filon z alexandrie)


filozofia ( Filon z Alexandrie)

- gnóza, ktorá spočíva v uvažovaní o božskych a ľudských veciach. Táto gnóza má dvojaký charakter - teoretický a praktický, intuitívny i názorový, je interpretáciou zjavenia a technikou asketického života. Predmetom filozofie je boh a svet a ich vzájomný vzťah. Filozofia môže zaručiť človeku spasenie. Konečným cieľom filozofie je schopnosť kontemplovať o bohu, stať sa synom božím a splynúť s absolútnom ( L23;149-150).