FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia feministická (kiczková, z.)


filozofia feministická ( Kiczková, Z.)

"Vo feministickej filozofii už dlhšiu dobu pretrváva úsilie odkrývať stopy prítomnosti žien vo filozofii. Ďalej je to úsilie skúmať príčiny, pre ktoré boli ženy spravidla z dejín filozofie vylučované, a napokon aj snaha objasňovať dôvody ich neľahkého prenikania z 'periférie' do rovnocenného, akceptovaného filozofického diskurzu. Feministické myslenie obsahuje silný kritický rozmer, ktorý smeruje najmä proti monopolizácii filozofie (analogicky aj iných vied) mužmi. Usiluje sa o svojský typ analýzy (až dekonštrukcie) patriarchálneho myslenia, jeho historických foriem, podmienok utvárania a presadzovania v rôznych sférach modernej spoločnosti." "...vzťahu feminizmu a postmoderny ... sa dnes vo feministických diskusiách venuje veľká pozornosť." (Nové slovo 24/1992;14)