FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia (európa)


filozofia ( Európa)

"V rámci európskej tradície sa od filozofie vyžadovalo a vyžaduje, aby bola vedecká. Úlohy, ktoré sa pred ňu stavajú, chápu sa ako snaha vysvetliť najvšeobecnejšie, najzákladnejšie alebo najvyššie princípy bytia. Tým sa veľmi diferencovane kladú a formulujú otázky o povahe sveta ako celku, vnútorne bohato štruktúrovaného, ktorý sa síce prezentuje vlastnosťami vecí, ale ktorý možno pochopiť len v jeho jednote, vnútornej zviazanosti, v celku. Z hľadiska tohto určenia filozofie môžeme v jej vývine pozorovať členenú paletu názorov, rámcovanú na jednej strane pokusmi vyjadriť povahu a nájsť logos, reč, tohto celku, na druhej strane pokusmi dokonale vystihnúť jeho zmysel prostredníctvom jeho zložiek, vecí súcien. V kázdej línii však môžeme stopovať racionálne prvky európskeho spôsobu filozofického uvažovania ...." ( L15;16)