FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia dejín orwellova, g.-ei


filozofia dejín Orwellova, G.-EI

EI1.
Orwellova filozofia dejín má v dôsledku svojej umeleckoliterárnej vyjadrenosti väčší vplyv než rovnakoorientované koncepcie vyjadrené v jazyku filozofie (napr. Spenglerova, Toynbeeho, Berďajevová, Jaspersova, Heideggerova). (cf. L83;129)