FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia čínskeho stredoveku


filozofia čínskeho stredoveku

- druhé obdobie vývinu činskej filozofie, ktoré nasledovalo po období starovekej čínskej filozofie a predchádzalo filozofii čínskeho novoveku a spadá do rozmedzia 1. stor. n. l. 10. stor. n. l.

--------------------------------
filozofia čínskeho stredoveku>