FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia čínskeho novoveku


filozofia čínskeho novoveku

- tretie odobie vývinu čínskej filozofie, ktoré nasledovalo po etape filozofie čínskeho stredoveku, predchádzalo činskej filozofii 20. stor. a je vymedzené časovým rozmedzím probližne 11. stor. 19. stor. V tomto období došlo k vzniku neokonfucianizmu, zavřšil sa vývin klasickej čínskej filozofie a počnúc 18. stor. sa začínal prejavovať vplyv európskej filozofie, najmä sociálnych utópií.