FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia cca 1950 - (letz, j.)-ei


filozofia cca 1950 - ( Letz, J.)-EI

EI1.
"V súčasnosti sa zrod novej filozofie stáva čoraz očividnejší.((18-19)) Táto filozofia vo svojom 'štádiu prijímania' a radikálnej štrukturálnej prestavby sa neuspokojuje len s negáciou metafyzických systémov predchádzajúcich epôch, zdôrazňujúc najmä existencialistické, personalistické a sociálno-ekonomické východiská, ale usiluje sa o novú syntézu, tvorivo využívajúc podnety z myslenia všetkých kultúrnych útvarov. Do popredia sa dnes dostávajú vplyvy jednak z teoretickej fyziky a teoretickej biológie, medicíny a ekológie a jednak z nábožensko-teologického myslenia, najmä z hermeneutiky a dejinno-kriticky prečisteného kresťanstva ako aj východného náboženského a mystického myslenia." ( L176;18-19)