FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia byzantská


filozofia byzantská

- súčasť byzantskej kultúry; vzniká v priebehu osamostatňovania sa a christianizácie Byzantskej ríše v 6. st. - 7. st.

Predchodcami/iniciátormi byzantskej filozofie sú grécki cirkevní otcovia Prokopios z Gazy, Leontios z Byzancie a Ján Damašský.

Byzantská filozofia pestovala predovšetkým platónsko-aristotelovskú tradíciu.

Byzantská filozofia začína Fótiom a jeho intelektuálnym kruhom, ktorého popredným členom bol aj Konštantín Filozof a vrcholí Michaelom Psellom a Nikeforom Blemmydesom.

Ešte jeden rozkvet zažila v renesančnom Taliansku v predstaviteľoch, ako Bessarion, Georgios Trapezuntios a i. Pozri aj Florentská Akadémia. Mystický prúd byzantskej filozofie reprezentuje najmä Symeon ho Neos Theologos a Nikolaos Kabasilas.

----------------------
filozofia byzantská>