FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia baroková


filozofia baroková

- filozofia explikujúca barokový životný pocit (cf. napr. desengaňo) a barokové implicitné významové útvary. Základnými konštituentami barokovosti filozofie sú: antitetickosť, úsilie o harmóniu, systém a poriadok, heroickosť, extatickosť, nacionálnosť, dynamickosť, teatrálnosť, pansofickosť. Baroková filozofia existuje približne v časovom intervale druhej polovice 16. st. až prvej polovice 18. st. Významnými útvarmi barokovej filozofie je baroková scholastika ( F. Suarez) a baroková mystika ( Tereza Avilská, J. B"pojem.php?obl=Hme<" Ignác z Loyoly a ď.).

---------------------
filozofia baroková>