FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia antická - vznik


filozofia antická - vznik = vznik filozofie v Grécku = vznik európskej filozofie = vznik západnej
filozofie = vznik antickej filozofie

- dochádza k nemu asi v polovici 6. stor. pr. n. l.; vznik antickej filozofie súvisí pravdepodobne s vytvorením mestkých štátov (polis) takého typu, v ktorých ekonomike mali značný význam tovarové a peňažné vzťahy a ktorých politické zriadenie sa postupne demokratizovalo. Ich sociálna štruktúra umožňovala niektorým členom občianskeho kolektívu takú individuálnu slobodu, aká sa v predchádzajúcej histórii ľudstva nikde nevyskytla.

V týchto podmienkach sa vyvinul nový typ ľudí, nespútanych autoritou rodu, kmeňa alebo centralizovaného despotického štátu, ktorí mali možnosť samostatne teoreticky uvažovať o svete (cf. L157; 200). Vznikom filozofie v Grécku sa vytvára perspektíva teoretického, a tým aj vedeckého objavovania sveta a uvažovania o ňom (cf. L15;17).

----------------------------
filozofia antická - vznik>