FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia a umenie


filozofia a umenie

- sa odlišujú navzájom predovšetkým výkladom pravdivého: zatiaľ čo v umení sa pravdivé vykladá v podobe zmyslovonázorných symbolov a konkrétnych útvarov, vo filozofii v podobe abstraktných významových útvarov (napr. pojmov).