FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia 1300 - cca 1950 (letz, j.)-ei


filozofia 1300 - cca 1950 ( Letz, J.)-EI

EI1.
"V tretej vývojovej epoche (1300 - cca 1950) sa v rokoch 1300 - 1820 formuje novoveká filozofia pod dominantným vplyvom vedeckého myslenia. Nasledujúca veľmi krátka renesancia filozofie, ktorá netrvala ani 80 rokov, hlboko ovplyvnila vedecká a nábožensko-teologické myslenie. Už od začiatku XX. storočia sa formuje nová filozofia pod pomerne vyrovnaným vplyvom vedecko-technického a nábožensko-teologického myslenia." ( L176;18)