FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia - pracoviská - zoznam


filozofia - pracoviská - zoznam

Akademia, Atény

Colle`ge International de Philosophie, Paris

École des Hautes Études en Science Sociales, Paris

Filosofická jednota ČSAV
Filosofický ústav ČSAV, Praha

Katedra estetiky FF UK, Bratislava
Katedra filosofie a sociologie FF JU, České Budějovice
Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK, Bratislava
Katedra logiky a metodológie vied FF UK, Bratislava
Katedra teórie štátu a práva PrF UK, Bratislava

Lykeion, Atény

Medzinárodná federácia filozofických spoločností, Bern
Medzinárodná fenomenologická spoločnosť
Medzinárodná rada pre filozofiu a humanitné vedy, Paríž
Medzinárodná spoločnosť pre logiku a filozofiu vied
Medzinárodná spoločnosť pre psycholingvistiku
Medzinárodná spoločnosť pre výskum stredovekej filozofie
Medzinárodný filozofický ústav
Medzinárodný ústav politickej filozofie
Museion, Alexandria

Slovenská filozofická spoločnosť SAV, Bratislava
Slovenské filozofické združenie, Bratislava
Stály výbor medzinárodných filozofických kongresov
Svetový zväz katolíckych filozofickych spoločností

Ústav filozofie SAV, Bratislava