FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia - otázky


filozofia - otázky

Filozofia (pozri: zmysel filozofie) formuluje napr. takéto otázky:

Aké je miesto človeka vo svete?
Aké máme možnosti?
Aké sú predpoklady možnosti bytia vedy?
Ako máme žiť?
Ako niečo pomenúvame?
Ako vznikol poriadok sveta?
Ako žiť? (Ústredná otázka helenistickej filozofie.)
Aký má zmysel žiť?
Aký zmysel má svet?

Čím by mohla jazykoveda prispieť k pochopeniu podstaty človeka?
Čo je človek?
Čo je jazyk?
Čo je možné?
Čo je mravné dobro?
Čo je naozaj?
Čo je po smrti?
Čo je počiatkom (arché) sveta?
Čo je pravda?
Čo je skutočne?
Čo je spravodlivosť?
Čo je stálym zákonom?
Čo je to poznanie?
Čo je umenie?
Čo je základným prvkom (stoicheion) sveta?
Čo je život?
Čo môžeme robiť a čo nemôžeme?
Čo pretrváva v zmenách?
Čo sa skrýva za jednotlivými vecami, ktoré vnímame?
Čo smieme robiť a čo nesmieme?
Čo tvorí skrytú jednotu sveta?

Existuje Boh?
Existuje sebaurčovanie na základe slobody?
Existuje v prírode poriadok?

Je podstata sveta poznateľná?

Ktorí filozofi sa narodili v roku ... ?
Ktorí filozofi sa zaoberajú témou ... ?
Ktorí filozofi sa zaoberajú témou lásky?
Ktorí filozofi žili prevažnú časť života v storočí ... ?

Má vesmír zmysel?
Majú dejiny zmysel?

Platia pre každého rovnaké mravné zásady, alebo sa menia s dobou a spoločnosťou?
Prečo ja som ja a nie niekto iný?
Prečo je bytie a nie je skôr nič?
Prečo vôbec niečo existuje?

Som slobodný a zodpovedný za to čo robím, alebo tak musím konať?

V čom je zmysel ľudskej existencie?

Z čoho sú urobené veci?
Z čoho sú veci?
Z čoho všetko pochádza?
Z čoho vznikol svet?

---------------------
OTÁZKY & ODPOVEDE