FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia - motívy


filozofia - motívy

deštrukcia kultúrno-konvencionálnych istôt
myslenie postmetafyzické
obrat lingvistický
prekonanie logocentrizmu
situovanie rozumu