FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia - funkcie filozofie


filozofia - funkcie filozofia

funkcia filozofie kultúrotvorná
funkcia filozofie orientova» vo svete
funkcia filozofie terapeutická
funkcia filozofie transcendova»
funkcia filozofie vyjasňova» existenciu