FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofi noví


filozofi noví

- Nouveaux philosophes - skupina francúzskych filozofov ( A. Glucksmann, B.-H. Lévy, J. P. Dollé, G. Lardeau, Ch. Jambet a i.), ktorí vystúpili v 70. rokoch 20. stor. proti marxizmu, revolučným učeniam a základným myšlienkam klasickej európskej filozofie - idei zákonitosti a poznateľnosti sveta, rozumného pretvárania spoločnosti a spolocenského pokroku.

Dejiny ľudskej spoločnosti sa im javia ako monotónne opakovanie foriem nadvlády.