FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filológia klasická


filológia klasická

- je široko koncipovaná veda o staroveku (nem. Altertumswissenschaft), ktorá popri filologickom výskume kultúry a jazykov staroveku (najmä antiky) zahrnuje jeho archeologický, umenovedný, religionistický, historickoprávny, politologický atď. výskum.

---------------------
filológia klasická>