FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filolaos


Filolaos (ok. 470 pr. n. l. Krotón (alebo Tarent) - ?)

- grécky filozof, predstaviteľ pytagoreizmu, súčasník Sokratov. Bol pravdepodobne prvým pytagorovcom, ktorý písal pre verejnosť.

Okolo 450 odišiel z južnej Itálie a pôsobil o. i. v Tébach. Napísal spis Peri fyseos (O prírode), ktorý podľa antickej tradície využil Platon pri písaní svojho kozmologického dialógu Timaios (L284). Z Filolaovho spisu sa zachovalo asi 16. zl., ale ich autentickosť je sporná. Zdá sa, že najoriginálnejší bol Filolaos v kozmológii: za stred vesmíru pokladal ústredný oheň a zem považoval za obežnicu ( L263;235-236).