FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Figúra sylogizmu


figúra sylogizmu

- jedna zo štyroch možných pozícií stredného termínu M v sylogizme.

V 1. figúre je stredný termín subjektom vyššej premisy a predikátom nižšej premisy:

M je P S = nižší termín, subjekt záveru S je M P = vyšší termín, predikát záveru ÄÄÄÄÄÄÄÄ M = stredný termín
S je P

V 2. figúre je stredný termín predikátom obidvoch premís:

P je M
S je M
ÄÄÄÄÄÄÄÄ
S je P

V 3. figúre je stredný termín subjektom obidvoch premís:

M je P
M je S
ÄÄÄÄÄÄÄÄ
S je P

V 4. figúre je stredný termín predikátom vyššej premisy a subjektom nižšej premisy:
P je M
M je S
ÄÄÄÄÄÄÄÄ
S je P