FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Figúra a pozadie


figúra a pozadie

- v tvarovej psychológii zistenie, že vnemové pole sa vždy rozpadá na jasnú figúru v centre pozornosti vnímajúceho, a na nerozčlenené pozadie; obidve casti tvoria celok, navzájom sa ovplyvňujú a menia, sú vzájomne zastupiteľné (figúra poľom a naopak) a vnímané rozdieľne (čo pre jedného je pozadím, pre druhého figurou ( L571;52).