FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Fetišizmus


fetišizmus

- 1. viera v nadprirodzené vlastnosti predmetov (fetišov) a ich uctievanie v určitej forme vlastné každému náboženstvu; 2. sexuálna deviácia; sexuálnym objektom sa namiesto živej osoby stáva časť jej tela, odevu alebo predmet v jej vlastníctve - tzv. malý fetišizmus; alebo sa saxuálnym objektom stáva predmet (napr. rukavica, intímne časti bielizne ap.) patriaci komukoľvek - tzv. veľký fetišizmus ( L715;201 L571;52).