FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Fenomenologia (filozofia analytická)


fenomenológia ( filozofia analytická)

- je neakceptovateľná, pretože husserlovskému ponoru do subjektu, hoci aj transcendentálneho, chýba intersubjektivita; s racionálnou filozofiou možno začať až tam, kde začína intersubjektivita, a tým miestom je jazyk (197). Náš jazyk je médiom, cez ktoré nám je daný náš svet a ktoré je pritom, na rozdiel od transcendetálneho ega fenomenológie, intesubjektívne fizované a prístupné ( L1022;114-115).