FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Fenomenológia - predstavitelia


fenomenológia - predstavitelia

Becker, O.
Biemel, W.

Dufrenne, M.
Duméry, H.

Fink, E.

Gadamer, H. G.
Geiger, M.

Hartmann, N.
Heidegger, M.
Hildebrand, D. v.
Husserl, E. - zakladateµ

Ingarden, R.

Landgrebe, L.
Levinas, E.

Merleau-Ponty, M.

Paci, E.
Patočka, J.
Pfänder, A.

Reiner, H.
Ricoeur, P.

Sartre, J. P.
Scheler, M.
Sivák, J.
Steinová, E.