FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Fenomenalizmus


fenomenalizmus = fenomenizmus

- učenie o poznaní, ktoré vychádza z tézy, že bezprostredným objektom ľudského poznania sú bezprostredné zmyslové danosti, javy, fenomény: poznávame len javy, fenomény, nie súcno samo (vec osebe).