FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Fenomén (kant, i.)


fenomén ( Kant, I.)

- jav, pokiaľ je myslený ako predmet podľa jednoty kategórií (18); od zdania sa tento jav líši tým, že bytostne poukazuje na vec osebe (18), o ktorej sa vytvára ( L749;194).