FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Feminizmus - zoznam literatúry


feminizmus - zoznam literatúry

Ahl, R.: Ano, jsme feministické teoložky, 1992
L1078

Berková, A.: Feminismus není válečný stav, 1992
L1079

Farkašová, E.: Feminizmus versus postmodernizmus, 1992
L1080

Kiczková, Z.: Ausgangspunkte des Emanzipationskonzepts der Frauen, 1992 L166

Mies, M.: Methodische Postulate zur Frauenforschung - dargestellt am Beispiel der Gewalt gegen Frauen, 1978
L1076

Nagl-Docekalová, H. - Weisshauptová, B. - Fox-Kellerová, E. - Codeová, L.: Štyri pohľady do feministickej filozofie, 1994
L1077

Simons, M. A. (Ed.): Feminist Interpretations of Simone de Beauvoir, 1995 L1128>