FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Feigl, h.


Feigl, Herbert (1902 - )

- americký filozof, pôvodne člen Viedenského krúžku a zástanca logického pozitivizmu, neskôr predstaviteľ vedeckého materializmu. Filozoficky artikuloval najmä psychofyzický problém čiže problém vzťahu mysle a tela (mind-body problem), pričom vypracoval o. i. koncepciu mentalistického jazyka.