FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Federálna rezervná sústava


Federálna rezervná sústava

- Federal Reserve System, Fed - centrálna banka Spojených štátov amerických. Systém bol založený r. 1913 s cieľom kontrolovať penažnú bázu a cez ňu ponuky peňazí, zdokonalenie kontroly bánk a poskytovanie zariadení na diskont cennych papierov. Dnes Fed reguluje a kontroluje celú bankovú sútavu. Základnými cieľmi vládnej ekonomickej politiky je stabilita a rast ekonomiky, stabilita kúpnej sily dolára, vysoký stupeň zamestnanosti a rozumná rovnováha transakcií s inými krajinami ( L1144;191).