FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Faunistika


faunistika

- odvetvie zoológie skúmajúce živočíchy ( faunu) určitého územia. Náplňou faunistiky je zber, určovanie, opis a dokumentácia živočíchov daného územia ( L206;168).