FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Farmácia


farmácia = lekárnictvo

- zdravotnícky odbor vedecky aj prakticky zameraný na výskum liečiv a liekov; na získavanie vedeckých poznatkov o nich, na hodnotenie a kontrolu akosti liečiv a liekov, na ich výrobu a rozdeľovanie, na organizáciu a riadenie farmaceutických funkcií, na výchovu a výuku odborníkov pre výkon farmaceutických funkcií a na získavanie, skladovanie a využitie dokladov o výkone týchto funkcií a odvetví v minulosti a súčasnosti. Spoločným zmyslom všetkých týchto funkcií je získavať liečivá, pretvárať ich na lieky a tieto vydávať v čase potreby, v potrebnom množstve a predpísanej akosti, aby mohli splniť svoju preventívnu, diagnostickú alebo terapeutickú úlohu.

Farmácia je odbor známy v gréckej kultúre, rímskej kultúre a arabskej kultúre.

( L466;125).

-----------
farmácia>