FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Farkašová, e.


Farkašová, Etela

- slovenmská filozofka, zaoberajúca sa problémami gnozeológie a feminizmu, docentka na Katedre filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave.