FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Fanatizmus


fanatizmus

- krajný stupeň oddanosti nejakej myšlienke alebo veci, založený na slepej viere v správnosť svojich názorov a činov. Sprevádza ho neznášanlivosť voči inému presvedčeniu a názorom, neschopnosť zaujať kritický postoj k sebe a svo- jim skutkom (napr. náboženský fanatizmus) ( L222;55).