FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Falzifikovateľnosť (racionalizmus kritický)


falzifikovateľnosť ( racionalizmus kritický)

"Všeobecné vety, ku ktorým dospievajú vedy, nie sú empiricky (=skúsenosťou) verifikovateľné (=overiteľné). Kritériom vedeckosti (čiže ne-metafyzickosti) teda nie je verifikovateľnosť ich záverov, ale ich falzifikovateľnosť (=môžu byť prekonané, vyvrátené ďalším empirickým poznaním). Z tohto hľadiska sa kritickí racionalisti stavajú odmietavo ku všetkým náukám, ktorých závery sú bez zmyslu, t. j. nie sú falzifikovateľné (=podrobiteľné racionálnej kritike), alebo sú z nejakých dôvodov voči tejto kritike chránené Żzvonka (tzv. imunizované). Obidve tieto črty sa prejavujú hlavne v ideológiách." ( L389;75)