FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Falsafa


falsafa ( arab.)

- filozofia; určitá adaptácia doktríny neoplatónskeho typu, pokračovanie synkretizmu, ktorý bol charakteristický už pre helenistické myslenie.