FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Fakticita


fakticita

- náhodná povaha toho, čo je, naša neschopnosť zdôvodniť racionálnou dedukciou skutočnosť sveta.

Pojem fakticity zaviedol Fichte.

Súčasná fenomenológia (najmä Heidegger, Sartre) výrazom 'fakticita' naznačuje myšlienku, že naša individuálna existencia je faktorom, ktorý môžeme s istotou konštatovať, pritom ho však nevieme zdôvodniť, ktorý je bezdôvodný, nemá dôvody, je teda na začiatku absurdný. Sartre z tohto odvodzuje, že človek, vyňatý z podriadenosti akejkoľvek nutnosti, ktorá by riadila jeho život, je zvrchovane slobodný ( L719;79).