FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Fakt literárny


fakt literárny

- súčasť literárneho bytia resp. literárneho života, a len potiaľ, pokiaľ takouto súčasťou je, pretože literárny fakt musí byť práve ako literárny akceptovaný a povtrdený určitým spoločenským vedomím, ba aj istou sférou konkrétnej spolocenskej praxe. Ontologický charakter literárnych faktov je čímsi podmieneným, na rozdiel od faktov, ktoré poznáva povedzme botanika alebo zoológia. Existencia literárnych faktov vôbec nie je čímsi stálym, raz navždy zafixovaným, ale je javom časovo premenlivým: čo v istom historickom čase funguje ako literárny fakt, v inom časovom určení ním prestáva byť, a naopak. Literárne fakty teda práve v špecifike svojej existencie, vo svojej literárnosti, nie sú javmi alebo predmetmi ani očividnými, ani rukolapnými, ktoré by stačilo prosto uchopiť zmyslovým vnímaním alebo bezprostredným rozumovým chápaním. Tieto fakty treba vlastne najprv vydolovať z ich podmienenosti, treba ich konštituovať, alebo správnejšie povedané, rekonštituovať v ich špecifickej funkčnosti ( L448;9-10).